TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • F.HOUSE
 • /
 • 01/08/2018 23:40

 • 2040
 • |

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Giai đoạn từ năm: 2017 – 2022 trở thành doanh nghiệp uy tín trong việc cung cấp Bất động sản chuyên nghiệp.
Giai đoạn từ năm: 2022 trở đi tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối Bất động sản chuyên nghiệp và dịch vụ hàng đầu.

SỨ MẠNG

F.HOUSE – Nơi Khách hàng và Nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng
- Với Khách hàng sẽ là: Giải pháp An Cư – Đầu tư hiệu quả.
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm để.
Phục vụ khách hàng tốt hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Đức: Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của ngành và xã hội. Có thái độ, kế hoạch, cách làm việc và ứng xử minh bạch, rõ ràng, không giấu giếm.
 2. Tin: Luôn duy trì trách nhiệm cao nhất đối với các dịch vụ cung cấp. Tôn trọng mọi lời hứa để luôn tạo được sự tín nhiệm và mến phục của mọi người.
 3. Trí: Luôn sáng tạo trong việc gia tăng giá trị của khách hàng, đối tác, cổ đông. Luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe, góp ý chân thành, hỗ trợ nhau hết mình trong tinh thần cùng phát triển
 4. Nhân: Tận tâm cống hiến và chia sẻ thành quả với cộng đồng.

 • 2040
 • |