THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

  • F.HOUSE
  • /
  • 01/08/2018 04:43

  • 9525
  • |

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

http://api.fhouse.vn/files/public/files/HINHANH%20F.HOUSE/THAO%20MA.jpg 

Ông Trương Quang Thảo - Sáng lập, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Trình độ: Đại Học

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, 2 năm làm tại Công ty Kiểm toán nhà nước. Có nhiều kinh nghiệm về hoạch định và điều hành, am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực tài chính, tư vấn – nghiên cứu thị trường Bất động sản.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Đồng sáng lập, Giám đốc Văn phòng đại diện Quận 3, Kiêm Giám đốc tài chính

Trình độ: Thạc Sĩ Kinh tế

Kinh nghiệm: Phó phòng kế toán BHXH Việt Nam, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bênh viện Bưu điện. Hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh Bất động sản. Nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý, am hiểu và tài chính, phát triển dự án. 


  • 9525
  • |