[NĐT] - TP. HCM chỉ đạo xử lý rốt ráo các dự án giao đất, thuê đất chậm tiến độ

08/04/2020

UBND TP.HCM yêu cầu UBND quận-huyện làm việc với tố chức sử dụng đất, lập biên bản kiểm tra làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, khó khăn và có cam kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng, đầu tư xây dựng, tại các khu đất chậm đưa vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng.

Nguồn: NĐT

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với các khu đất đã ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND quận-huyện thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, theo dõi và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phối hợp với Sở TN&MT TP.HCM trong việc xử lý các vi phạm về đất đai.

Đối với các khu đất đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN&MT làm việc với tổ chức sử dụng đất để sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan, hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các khu đất đang thực hiện thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp thực hiện và thu nộp vào ngân sách nhà nước; báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý cho UBND TP.HCM.

Còn các khu đất đã xác định xong tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc mới tạm nộp, UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nộp ngân sách; xử lý hoàn tất trước ngày 31/5/2020.

UBND TP cũng yêu cầu UBND quận-huyện kiếm tra và lập biên bản hành vi vi phạm để xử lý đối với các khu đất mà người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai.

Đối với các khu đất chậm đưa vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng, UBND quận-huyện làm việc với tố chức sử dụng đất, lập biên bản kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, khó khăn và có cam kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng, đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã giao Sở TN&MT rà soát các dự án đầu tư đã và đang triến khai, có các vi phạm được quy định tại Nghị định 91 về phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là những trường hợp cư dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đánh giá nguyên nhân, phân loại từng nhóm sai phạm và đề xuất giải pháp xử lý.

Nguồn: Nhà Đầu Tư

Đang tải...

LIÊN HỆ THÔNG TIN

Kính chào quý khách hàng đang liên hệ với F.House! Gửi nội dung liên hệ quý khách cần để được F.House phục vụ hiệu quả và nhanh chóng. Trân trọng!