[Reatimes] - Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng chính thức được giãn nộp thuế, tiền thuê đất

09/04/2020

Ngày 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/4/2020. Theo đó, Nghị định quy định áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho 5 nhóm đối tượng.

Nhóm thứ nhất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; chế biến gỗ; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất ô tô; xây dựng...

Nhóm thứ hai bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác…

Nguồn: Reatimes

 

Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Nhóm thứ tư là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuối cùng là nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm công bố danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nghị định quy định cụ thể thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau:

Đối với thuế GTGT, cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 6/2020 (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I, II/2020 (trường hợp kê khai theo quý) là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; hạn nộp thuế tháng 4 là ngày 20/10/2020; hạn nộp thuế tháng 5 là ngày 20/11/2020 và hạn nộp thuế tháng 6 là ngày 20/12/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Đối với thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.

Đối với thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 sẽ được gia hạn đến ngày 31/12.

Các khoản tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020 cũng được gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5.

Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành kinh tế khác nhau nhưng có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, Nghị định quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, nếu nộp sau ngày này sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký 8/4/2020.

Trước đó ngày 26/3, thực hiện Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ước tính số tiền hỗ trợ khoảng 80.200 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, tại Dự thảo Nghị định lần 1 này, bất động sản không nằm trong danh sách nhóm đối tượng được hỗ trợ, bởi bị coi là ngành phi sản xuất.

Đến ngày 3/4, tại Dự thảo Nghị định lần 2, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỷ đồng, trong đó có bất động sản.

Ngày 24/3/2020, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế đề xuất xin gia hạn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản ứng phó và vượt qua khó khăn trước thách thức của dịch Covid-19.

Cụ thể, công văn đề xuất “giải cứu” doanh nghiệp bất động sản của VNREA tập trung vào việc xin gia hạn nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, VNREA đề xuất bổ sung doanh nghiệp bất động sản là đối tượng được xem xét gia hạn nộp thuế của dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể các doanh nghiệp bất động sản được giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất.

Thứ hai, đề xuất bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân vào các sắc thuế được xem xét gia hạn nộp thuế của dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó các doanh nghiệp bất động sản.

Thứ ba, VNREA đề xuất xem xét kéo dài thời gian gia hạn nộp thuế của các sắc thuế nêu trên cho các doanh nghiệp là 1 năm thay vì 5 tháng do ảnh hưởng của đại dịch dự kiến sẽ kéo dài.

Đang tải...

LIÊN HỆ THÔNG TIN

Kính chào quý khách hàng đang liên hệ với F.House! Gửi nội dung liên hệ quý khách cần để được F.House phục vụ hiệu quả và nhanh chóng. Trân trọng!