Thông báo thay đổi địa chỉ của Công ty

20/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN F.HOUSE

Mã số doanh nghiệp: 0314757986

Trụ sở chính: số 149 đường 19, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao dịch và liên hệ công tác, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bất Động Sản F.House xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ của Công ty  như sau: 

Địa chỉ Trụ sở cũ: số 26 đường 19B, phường Bình An, quận 2, TP.HCM

Địa chỉ Trụ sở mới: số 149 đường 19, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Ngày bắt đầu làm việc tại trụ sở mới: 20/11/2018 

Các thông tin khác của Công ty không thay đổi. 

Trân trọng thông báo!

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

       TỔNG GIÁM ĐỐC   

        TRƯƠNG QUANG THẢO

 

 

 

 

 

Đang tải...

LIÊN HỆ THÔNG TIN

Kính chào quý khách hàng đang liên hệ với F.House! Gửi nội dung liên hệ quý khách cần để được F.House phục vụ hiệu quả và nhanh chóng. Trân trọng!